Avís Legal

En cumpliment de l'article 10 de la Lley 34/2002, de l'11 de Juliol, de serveis de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE) s'exposen les dades identificatives de l'empresa.


Dades de l'empresa

Denominació social: Asesoría Informática de Sistemas CAD, SL

Número d'identificació fiscal: B61472536

Domicili social: c/ Sant Quintí,74-80 08041 Barcelona

Correu electrònic: aiscad@aiscad.com

Telèfon: +34 934081436

Asesoría Informática de Sistemas CAD, SL inscrita al R.M. Barcelona, T.30.155, F.1, H.B166510, Insc. 1ª

Objecte

Asesoría Informática de Sistemas CAD, SL (D'ara endavant EL PRESTADOR), responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb la intenció de complir les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web sobre quines són les condicions d'ús del lloc web.

Exclusió de Garanties i Responsabilitat

EL PRESTADOR no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Llei Aplicable i Jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o les activitats desenvolupades en ell, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual es sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Informació de contacte

AISCAD

Carrer Sant Quintí,74-80

08041 Barcelona

034 934 081 436

aiscad@aiscad.com